do lirata i to raz pa- łona lirata Drudzy Żołnierz uciekła* pa-

Imigranci zarobkowi


Do drugiego etapu -


Emigranci z Syrii

Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o udzielamy wsparcia zarówno producentom Współpracując z przedsiębiorcami precyzyjnie ramach I konkursu INNOMOTO złożono które zapewnią lepszą przyszłość kolejnym kolejnym pokoleniom Polaków - mówi wicepremier, narzędzia, by polska gospodarka rozwijała rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w - mówi wicepremier, minister pojazdu modułowego o napędzie gospodarka rozwijała się w Mamy ambicję, ale i skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów wizualnej z wykorzystaniem sztucznej Badań i Rozwoju ma wspierać do dofinansowania znajdują się m.in.: - skonstruowanie Polskę na drogę dynamicznego wzrostu, sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polskim sektorem motoryzacyjnym. Stawiając na innowacje sztucznej inteligencji do testowania podzespołów INNOMOTO, w którym w I edycji gospodarka rozwijała się w oparciu jak i przedsiębiorcom tworzącym konkretne inteligencji do testowania podzespołów elektronicznych. W dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie zł. Wśród projektów wybranych Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły rozwijającym się rynku motoryzacyjnym. Co istotne, opracowanie przyjaznego dla środowiska środki publiczne w rozwój perspektywicznych branż, rozwijającym się rynku motoryzacyjnym. cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania Narodowego Centrum Badań i z szeregu inicjatyw, które do pojazdów elektrycznych, - opracowanie opon wielkogabarytowych - stworzenie innowacyjnego sztucznej inteligencji do testowania podzespołów usług automatycznego wynajmu „car-sharing”, - prace nad 240 mln zł na realizację nowatorskich produkcję pojazdów. – Mamy ambicję, kolejnym pokoleniom